Uprzejmie informujemy, że w grupach A, B i C osiągnięto przewidywaną przez organizatorów liczbę uczestników.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wybranie grupy D.

Poniżej zapisy na listę rezerwową