Uprzejmie informujemy, że w grupie C osiągnięto przewidywaną przez organizatorów liczbę uczestników.