Uprzejmie informujemy, że w grupie D osiągnięto przewidywaną przez organizatorów

liczbę uczestników.